راز نوشت

اینجا زنی از رازهایش می گوید...

راز نوشت

اینجا زنی از رازهایش می گوید...

شاید روزها سخت است، شاید لحظه ها جان میکاهند تا بگذرند، اما میگذرند...
و من اینجا در آستانه ی نه فصلی سرد ، در آستانه ی یک عمر سخت ایستاده ام!

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

۲۱
شهریور

سلام

امروز 21 شهریور ساله 96 تولده حوریاست از دیشب گیر داده بهم تبریک بگید
براش بهترین ارزوها رو دارم سلامتی کامیابی و خوشبختی 
جوجه ام 15 ساله شد هورررررراااااااااا